Giới thiệu

HMTI  được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. Chúng tôi là nhà phân phối, tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp về máy chủ , bộ lưu điện APC, bộ lưu điện EMERSON hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên kinh doanh các sản phẩm liên quan đến DC Power, bộ lưu điện, Ac Quy, máy chủ (server), máy trạm (workstation), thiết bị lưu trữ (storage raid), linh kiện máy chủ (server parts) và các phụ kiện chuyên dụng cho máy chủ khác (accessories for server). Chúng tôi tập trung vào phân phối các loại bộ lưu điện hàng đầu UPS APC, UPS EMERSON, Giải Pháp Data Center , Cooling Liebert Emerson,  IBM Serve … v.v  và tất cả các sản phẩm liên quan đến bộ lưu điện, phòng data center, máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu trữ khác. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Đồng thời, chúng tôi hành động một vai trò quan trọng là xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy với khách hàng.