Eaton 9E

 • grid
 • list
 • EATON 9E- 6KVA
  6KVA
  EATON 9E- 6KVA
  Liên hệ - 02437920828
  Công suất: 6000VA/4800W Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) Cấu trúc lắp đặt: cây đứng (tower) Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC) Điện áp ra: 220V/230V/240V ...
 • EATON 9E- 10KVA
  10KVA
  EATON 9E- 10KVA
  Liên hệ - 02437920828
  EATON 9E- 10kVA Công suất: 10kVA/8kW Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) Cấu trúc lắp đặt: cây đứng (tower) Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC) Điện áp ...
 • EATON 9E- 15KVA
  15KVA
  EATON 9E- 15KVA
  Liên hệ - 02437920828
  EATON 9E- 15kVA Công suất: 15kVA/12kW Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) Cấu trúc lắp đặt: cây đứng (tower) Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC) Điện áp ...
 • EATON 9E- 20KVA
  20KVA
  EATON 9E- 20KVA
  Liên hệ - 02437920828
  EATON 9E- 20kVA Công suất: 20kVA/16kW Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion) Cấu trúc lắp đặt: cây đứng (tower) Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC) Điện áp ...