Eseries EDX

 • grid
 • list
 • EDX 1000H
  EDX 1000H
  EDX 1000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V   Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX 2000H
  EDX 2000H
  EDX 2000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX 3000H
  EDX 3000H
  EDX 3000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX 6000H
  EDX 6000H
  EDX 6000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V  AC (176V ~ 276V)  Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V   Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương thích máy phát ...
 • EDX 10000H
  EDX 10000H
  EDX 10000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX20K4E
  EDX20K4E
  EDX20K4E
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 380/400V/ 415V AC (286-474V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết Điện áp ra: 380/400V/ 415V AC    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX40K4E
  EDX40K4E
  EDX40K4E
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 380/400V/ 415V AC (286-474V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết   Điện áp ra: 380/400V/ 415V AC    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo ...