Eaton 9130

 • grid
 • list
 • EATON 9130- 1500VA
  1500VA
  EATON 9130- 1500VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz    Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EATON 9130- 3000VA
  3000VA
  EATON 9130- 3000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz   Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EATON 9130- 2000VA
  2000VA
  EATON 9130- 2000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)   Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz    Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EATON 9130- 1000VA
  1000VA
  EATON 9130- 1000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz    Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...