EATON

 • grid
 • list
 • EATON 9130- 1500VA
  1500VA
  EATON 9130- 1500VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz    Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EDX 1000H
  EDX 1000H
  EDX 1000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V   Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX 2000H
  EDX 2000H
  EDX 2000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX 3000H
  EDX 3000H
  EDX 3000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX 6000H
  EDX 6000H
  EDX 6000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V  AC (176V ~ 276V)  Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V   Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương thích máy phát ...
 • EDX 10000H
  EDX 10000H
  EDX 10000H
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết    Điện áp ra: 220V    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX20K4E
  EDX20K4E
  EDX20K4E
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 380/400V/ 415V AC (286-474V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết Điện áp ra: 380/400V/ 415V AC    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo    Tương ...
 • EDX40K4E
  EDX40K4E
  EDX40K4E
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 380/400V/ 415V AC (286-474V AC)    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz, tự động nhận biết   Điện áp ra: 380/400V/ 415V AC    Phần mềm quản trị: WINPOWER, CD kèm theo ...
 • ENV 600H
  ENV 600H
  ENV 600H
  Liên hệ - 02437920828
  Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)  Công suất: 600VA/360W Điện áp vào: 220V/ 230V/ 240V AC(162 ~ 290V AC)  Điện áp ra: 220V/ 230V/ 240V AC Tần số ...
 • EATON 9130- 3000VA
  3000VA
  EATON 9130- 3000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz   Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EATON 9130- 2000VA
  2000VA
  EATON 9130- 2000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)   Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz    Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EATON 9130- 1000VA
  1000VA
  EATON 9130- 1000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz    Phần mềm quản trị: CD kèm theo    Tương thích máy phát điện:  ...
 • EATON 9PX- 5000VA
  5000VA
  EATON 9PX- 5000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)    Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)   Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz ...
 • EATON 9PX- 6000VA
  6000VA
  EATON 9PX- 6000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)    Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz ...
 • EATON 9PX- 8000VA
  9PX- 8000VA
  EATON 9PX- 8000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)    Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz ...
 • EATON 9PX- 5000VA
  9PX- 5000VA
  EATON 9PX- 5000VA
  Liên hệ - 02437920828
  Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount) hoặc cây đứng (tower)    Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)    Điện áp ra: 220V/230V/240V AC    Tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz ...
 •   12